W szczególności specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Prowadzę psychoterapię mającą na celu radzenie sobie z lękami, w tym z lękami szkolnymi, fobiami, trudnościami wychowawczymi i kłopotami w nauce.

Spotkania mają charakter indywidualnej pracy z dzieckiem oraz z rodzicami.
W gabinecie prowadzę również konsultacje z rodzicami, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej na temat rozwoju swoich dzieci, otrzymać wsparcie, czy omówić konkretny problem. Pracuję również z rodzicami i małymi dziećmi.